Werkwijze en voorwaarden

De berekening wordt gebaseerd op de door u aan te leveren c.q. te bespreken gegevens en uitgangspunten. Wij zullen deze zorgvuldig verwerken, echter verzoeken u de gegevens en uitgangspunten nog wel te checken. Mochten er onjuistheden in de berekening staan, dan vernemen wij deze graag zo spoedig mogelijk, zodat de berekening kan worden aangepast.

Tenzij uit de berekening uitdrukkelijk anders blijkt, is de berekening uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de fiscale balanswaarde. Indien de berekening daarentegen wordt gebruik voor het bepalen van de hoogte van de uitkeringen, dan is het te allen tijde raadzaam een fiscale glijclausule op te nemen dan wel vooraf met de belastingdienst in overleg te treden. Iedere mogelijke vermelding van een commerciële waarde en/of waarde in het economisch verkeer is puur indicatief.

Mochten er door de belastingdienst of andere instantie vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt over de berekening, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met pensioenberekeningen.com op te nemen. Onze eventuele aansprakelijkheid is per berekening beperkt tot twintig maal het declaratiebedrag excl. btw van de betreffende berekening.

© Leijser.nu